Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Felleskonferansen 2019
Hvor og når
Dato
4 november, 2019
Sted
Linken Forskningsparken Tromsø,
Arrangør
R-FAAT, regionalt fagnettverk – autisme, ADHD, Tourettes
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
6 november, 2019
Ordinær pris
Kr 500,-

Hvordan møte personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant
forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon?

Målgruppe er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk. Konferansen er også aktuell for
kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist.