Laster Arrangementer
Fagkurs andre

KreftREHAB 2019

veien videre - samspillet mellom pasient, pårørende og helsetjenesten
Hvor og når
Dato
9 april, 2019 - 10 april, 2019
Sted
Clarion Hotel Energy
Arrangør
LHL-klinikkene Nærland
Emne
Somatisk helse
Påmeldingsfrist
15 februar, 2019
Ordinær pris
Kr 3000,-

Nasjonale fagdager om rehabilitering arrangeres hvert 4.år. Målet er å øke kunnskapen om rehabilitering for kreftpasienter. Blant temaene er: status i kreftbehandlingen i Norge, pårørende sin rolle, senskader, fysisk aktivitet, samfunnsøkonomiske konsekvenser, e-teknologiens rolle, samhandling mellom nivåene og psykologiske perspektiv i rehabiliteringen.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent fagdagene som spesialistspesifikt kurs meritterende med 13 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse, psykisk helse eller somatisk helse.