Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Kompani-Covid

Fag til lunsj
Hvor og når
Dato
26 januar, 2022
Sted
Teams
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Pandemien er ikke over. Stadig flere blir smittet, syke og trenger behandling, rehabilitering og oppfølging. Det er behov at kommunene oppretter et tilbud til alle med senvirkninger etter Covid-19, og i denne lunsjen håper vi at Oda og Mariell kan inspirere noen av dere til å komme i gang.

Ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten og fysioterapeut Mariell Solberg Medås etablerte i mars 2021 et behandlings- og mestringstilbud til personer som sliter med senfølger av Covid-19 i Bergen kommune. Mer om tilbudet i denne brosjyren.

De vil i denne lunsjen dele med oss:

  • Hva er vanlige senfølger etter covid-19
  • Bakgrunn og hensikt med prosjektet
  • Oppstart
  • Hvem er brukerne
  • Forløp i Kompani-Covid
  • Innholdet i gruppetilbudet og tverrfaglig samarbeid
  • Foreløpige resultater fra gruppe 1, 2, 3 og 4

Fag til lunsj er kl 11-12 og krever ingen påmelding.

Du logger deg på ved å bruke denne lenken 5-10 minutter før lunsjen starter.

Den første halvtimen vil Oda Og Mariell fortelle om sine erfaringer. Den siste halvtimen kan du stille spørsmål.

Din fysioterapeut-kollega kan også delta der det er naturlig med tanke på videre samarbeid.