Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Kløveråsenseminaret 2020

Demensomsorg i kommunehelsetjenesten
Hvor og når
Dato
25 mai, 2020 - 26 mai, 2020
Sted
Thon Nordlys hotell,
Arrangør
NKS Kløveråsen
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
25 april, 2020
Ordinær pris
Kr 4400,-

Kurset er en fagsamling med forelesere fra forskning, undervisning og erfaring innenfor demensomsorg. Målgruppen er:
Helsepersonell som arbeider innen demensomsorgen i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre som jobber
innen fagfeltet.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 14 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse.