Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Klinisk etikk

Tverrfaglig kurs
Hvor og når
Dato
9 september, 2019 - 10 september, 2019
Sted
Universitetet i Oslo
Arrangør
Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
8 august, 2019
Ordinær pris
Kr 1500,-

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper.

Hva lærer du:

  • Innføring i sentrale etiske prinsipper i helsetjenesten
  • Innføring i etisk refleksjonsmodell
  • Helselovgivning som er spesielt relevant for etiske dilemmaer i helsetjenesten
  • Du vil få innsikt i aktuelle klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene som brukes, særlig knyttet til: kliniske prioriteringer, pasienters selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger om livsforlengende behandling

Lenke for mer informasjon og program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som generelt kurs meritterende med 32 timer til ergoterapispesialist.

Kurset går i to bolker, 9.-10.september og 4.-6.november