Laster Arrangementer
Fagkurs andre

«Hverdagens utfordringer»

7.nasjonale konferanse i alders- og sykehjemsmedisin
Hvor og når
Dato
17 mars, 2020 - 18 mars, 2020
Sted
Scandic Hamar
Arrangør
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin m.fl.
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
9 mars, 2020
Ordinær pris
Kr 3800,-

Nasjonal konferanse 17-18 mars 2020 på Hamar. Målgruppen er helsepersonell og øvrige med interesse for alders- og
sykehjemsmedisin. Fokus på personsentrert omsorg, miljørettet behandling, palliasjon, demens, ernæring, psykisk helse, tilbud og
omsorg for eldre og deres pårørende, etiske og juridiske dilemma, polyfarmasi og riktig legemiddelbruk hos eldre.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, somatisk helse, allmennhelse eller folkehelse.