Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Hjerneslag

behandling og rehabilitering etter akuttfasen
Hvor og når
Dato
10 november, 2020
Sted
Thon Hotell Vika Atrium
Arrangør
Aldring og helse
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
1 oktober, 2020
Ordinær pris
Kr 2300,-
Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter. Psykososiale tiltak og tiltak for å forebygge nye slag vil også bli drøftet.
Kursledere: Fysioterapeut Charlotta Hamre og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller
Lenke til program
Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 7 timer til ergoterapispesialist innen allmennhelse eller eldres helse.