Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Helsepedagogikk

Målgruppe er helsepersonell og brukermedvirkere i spesialist- og kommunehelsetjenesten som arbeider med/planlegger å arbeide med pasient- og pårørendeopplæring.
Hvor og når
Dato
6 oktober, 2020
Sted
Sykehuset Østfold, Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg
Arrangør
Sykehuset Østfold, lærings- og mestringssenteret
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
1 oktober, 2020
Ordinær pris
Kr 1500,-

NB!  Se datoer i programmet

Formål med kurset: Videreutvikle og styrke deltakernes kompetanse innen helsepedagogikk, for å bidra til at de opplever tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund 30 timer som spesialistspesifikt kurs innen Allmennhelse, Eldres helse og Somatisk helse og som generelt kurs.