Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Helsekompetanse

Nasjonal konferanse
Hvor og når
Dato
7 november, 2019
Sted
Store auditoriet, Rikshospitalet, Oslo
Arrangør
NK LMH sammen med OsloMet og UiO
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
4 november, 2019
Ordinær pris
Kr 500,-

Forskningskonferansen Helsekompetanse innen læring og mestring er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for
læring og mestring innen helse (NK LMH), Universitetet i Oslo og OsloMet.

På programmet er det mange spennende foredrag, blant annet om viktigheten av helsekompetanse i avansert hjertebehandling,
om sammenhengen mellom helsekompetanse og livskvalitet ved kronisk nyresykdom, samt hva det innebærer å være ehelsekompetent.
I tillegg vil vi få et dypdykk i begrepet helsekompetanse gjennom to av landet fremste forskere innen feltet.

Lenke for mer informasjon

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist