Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte Spekter-området og Kurs i lokalt avtaleverk

Bygg din tillitsvalgtkompetanse ved å delta på dette kurset. Enten den ene eller begge dagene.
Hvor og når
Dato
12 november, 2019 - 13 november, 2019
Sted
Clarion Hotel Admiral
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
10 oktober, 2019

Ergoterapeutene arrangerer kurs over to dager for tillitsvalgte i tariffområdet Spekter. Deltakerne kan enten delta på den ene eller begge dagene.

Program for kurset

12. november: Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i Spekter-området
Målgruppe: Alle nyvalgte tillitsvalgte i tariffområdet Spekter eller erfarne tillitsvalgte med behov for oppfriskning av egen kompetanse. Grunnkurs 2 er den avsluttende delen av vår grunnopplæring for tillitsvalgte, som for øvrig består av Introduksjonspakke og Grunnkurs 1.

Tema for kursets dag er blant annet:

  • Eget avtaleverk og tarifforhold
  • Møteplass for tillitsvalgte innen tariffområdet

13. november: «Kurs i lokalt avtaleverk og ergoterapeuters mulighetsrom i spesilisthelsetjenesten»
Målgruppe: Alle tillitsvalgte i Spekter-området
Program: Se ovenfor.
Kurset skal ha gi de tillitsvalgte forståelse for det lokale avtaleverket i helseforetaket, og bidra til at deltakerne ser de mulighetene som ligger i utforming av dette avtaleverket gjennom forhandlinger.

Videre vil temaet være forhandlings- og påvirkningsarbeid med utgangspunkt i spesialisttjenestens utfordringer, ergoterapeuters kompetanse og bidrag til å møte disse utfordringene.

Kursene er gratis og forbundet dekker reise og opphold.