Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Geriatriseminar i Vestfold 2020

Eldre og søvn, eldre og brudd
Hvor og når
Dato
7 november, 2019
Sted
Ikke satt
Arrangør
Ikke satt
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

ELDRE OG SØVN
Søvnforstyrrelser er vanlig hos eldre. Det er vanlig for eldre å oppleve at det er
vanskelig å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som at det er
vanskelig å holde seg våken om dagen.

ORTOGERIATRI
Eldre med brudd, spesielt hoftebrudd er ofte skrøpelige personer med komorbiditet
og ikke minst geriatriske problemstillinger. De har økt risiko for varig redusert
gangfunksjon og for å miste evnen til å klare seg selv i hverdagslivet.

 

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner seminaret som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, allmennhelse eller somatisk helse