Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Fagpolitisk konferanse

Ergoterapeutene Region Sør ønsker velkommen til fagpolitisk konferanse!
Hvor og når
Dato
6 juni, 2018
Sted
Klubben Hotell, Tønsberg
Arrangør
Ergoterapeutene Sør
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
1 juni, 2018

Kurssted: Tønsberg, Klubben Hotell. Det blir også anledning til å følge arrangementet via satelitt fra Kristiansand, Sørlandet Sykehus avd. Kongsgård og Skien, Skien Helsehus.  

Innledning ved Nils Erik Næss/Tove Holst Skyer og innlegg om innlegg om mestring av hverdagen ved bruk av velferdsteknologi, samt gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. Dagen avsluttes med et innlegg om etikk.

Regionstyret ønsker å legge til rette for engasjement og påvirkning fra medlemmer, det er derfor satt av tid til dialogkafe, med blant annet mulighet for innspill til handlingsplanen.

Pris: Arrangementet er gratis for tillitsvalgte og medlemmer. Tillitsvalgte får i tillegg dekket utgifter til transport.»

Kurset er godkjent med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist.