Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Fagpolitisk konferanse region Øst

Deltakelse og mestring for eldre og Stortingsmelding "Leve hele livet"
Hvor og når
Dato
12 mars, 2019 - 13 mars, 2019
Sted
Hotel Ambassadør
Arrangør
Ergoterapeutene Region Øst
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
8 februar, 2019

Konferansen tar opp ulike relevante tema knyttet til Handlingsplanens prioriterte satsing,  «Mestring og deltakelse for eldre».

Konferansen går over to dager. På slutten av dag en avholdes årsmøte som avsluttes med en hyggelig årsmøtemiddag.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner Fagpolitisk dag Ergoterapeutene region Øst som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 12 timer til ergoterapispesialist.

Tillitsvalgte får dekket alle kostnader, det vil si reise, konferanse, overnatting, årsmøtemiddag.

Medlemmer av Ergoterapeutene betaler kr 1200,- for to dagers konferanse med overnatting. Uten overnatting kr 500.

Medlemmer av Ergoterapistudentene betaler kr 800,- for to dagers konferanse med overnatting.  Uten overnatting kr 300,-

Ergoterapeuter som ikke er medlemmer: kr 1400 for konferansen

Ergoterapistudenter som ikke er medlem: kr 700 for konferansen