Laster Arrangementer
Tillitsvalgt

Fagdag for tillitsvalgte om klima og bærekraft

Hvordan kan tillitsvalgte og medlemmer i Unio bidra til å redusere klimautslippene og sikre bærekraftig forbruk og produksjon? Hvilken kompetanse og kunnskap trenger profesjonene våre? Jobber vi tverrfaglig nok? Hvilke muligheter har vi til å påvirke lokalt, nasjonalt og internasjonalt?
Hvor og når
Dato
31 januar, 2019
Sted
Ikke satt
Arrangør
Unio
Påmeldingsfrist
28 november, 2018

Med dette som bakteppe arrangerer Unio fagdag for tillitsvalgte og andre interesserte i forbundene om temaet «Klima og bærekraft – tillitsvalgtes og medlemmers rolle». Det understrekes at fagdagen ikke vil begrense seg til å inkludere ansatte og tillitsvalgte i stat og kommune. Programmet vil legges opp slik at andre tillitsvalgte i Unio-systemet skal kunne ha et godt utbytte.

Målgruppe: Tillitsvalgte som jobber med, eller har ønske om mer kompetanse om hvordan å bidra til en bærekraftig og klimavennlig kommune eller statlig virksomhet.

Kostnader: Unio dekker reiseutgifter samt inntil 3 måltider og overnatting fra 30. til 31. januar. Vi arrangerer middag kvelden 31. januar hvis det er ønskelig. Dekning av øvrige utgifter (tapt arbeidsfortjeneste, diett, tilslutningsreise m.m.) må man avklare med eget forbund.

Antall deltakere: Det legges opp til en fagdag med 30 deltakere.

Påmelding: Unio ønsker en bred sammensetning av tillitsvalgte med erfaring fra ulike sektorer og ulike deler av landet.