Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Fagdag Ergoterapeutene Innlandet – Ergoterapeutens rolle i fremtidens bærekraftige helsetjenester

Helsetjenestene står overfor store fremtidsutfordringer. Nye behandlinger og ny teknologi innebærer at flere vil leve lenger med sammensatte og komplekse helseutfordringer, samtidig som mangelen på helsepersonell som kan ta vare på oss når vi blir syke og pleietrengende øker.
Hvor og når
Dato
16 februar, 2023
Sted
Festsalen, Sanderud, Sykehuset Innlandet
Arrangør
Ergoterapeutene Innlandet og Sykehuset Innlandet
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
5 februar, 2023
Ordinær pris
Kr 1000,-

Dette stiller store krav til bærekraft i helsetjenestene, og det utfordrer måten vi jobber på. Vi må rigge helsesystemet slik at vi kan ta i bruk nyvinninger, kunnskapsbasert praksis og ny avansert behandling. Utdanningssystemet må tilby gode og fleksible utdanningsløp som gjør det mulig å tilpasse seg endringene i samfunnet, og som utdanner helsepersonell med den kompetansen vi trenger i fremtiden. Hvor har ergoterapeutene sin plass i dette fremtidsbildet?

Målgruppe: Ergoterapeuter som jobber på alle tjenestenivå i kommunen og spesialisthelsetjenesten

Kurset er godkjent med 6 timer meritterende til ergoterapispesialist

Pris: medlemmer 1 000,-, tillitsvalgte 750,- og ikke-medlemmer 2 000,-.