Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Fag til lunsj – Gratis nettmøte om Fatigue

I denne utgaven av det gratis nettmøtet Fag til lunsj vil Irma Pinxsterhuis fokusere på fatigue og aktivitetsregulering og gi en kort innføring i Aktivitetskalkulatoren.
Hvor og når
Dato
11 oktober, 2019
Sted
Skype
Arrangør
Norsk Ergoterapeutforbund
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Arrangeres klokken 11.00-12.00

Delta på «Fag til lunsj» her

Fatigue eller utmattelse ses ved flere sykdommer, som hjerneslag, traumatisk hjerneskade, kreft, RA, KOLS, MS og CFS/ME. Fatigue kan påvirke aktivitetsutførelse og deltakelse.

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for personer med fatigue å planlegge sin hverdag ut fra energinivå, det vil si uten at energiforbruket blir for høyt eller for lavt. Metoden har blitt utviklet for ergoterapeuter av Greke Hulstein – van Gennep og Karin ten Hove – Moerdijk, som er erfarne ergoterapeuter ved Meander Medisch Centrum i Amersfoort, Nederland. Mange ergoterapeuter i Nederland har allerde tatt i bruk Aktivitetskalkulatoren.

Metoden er blitt oversatt til norsk og nærmere 200 norske ergoterapeuter har gått på kurs så langt for å lære og bruke metoden. Det foreligger foreløpig ikke publisert forskning på Aktivitetskalkulatoren, men ergoterapistudenter i Nederland har fått gjennomført noen bachelorprosjekter for å se på f.eks. nytteverdien av metoden.