Laster Arrangementer
Fagkurs andre

EVA

Samspill kroppsfunksjoner-ferdigheter og omgivelser
Hvor og når
Dato
5 mars, 2019
Sted
OsloMet
Arrangør
Ikke satt
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
1 mars, 2019

EVA – Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem

I klinisk bruk er delene av EVA systemet som omhandler utførelsesferdigheter (performance skills) vært i fokus. I dette kurset skal samspillet mellom kroppsfunksjoner, utførelsesferdigheter og omgivelsenes påvirkning løftes frem. Et nytt EVA skjema for analyse av kroppsfunksjoner skal presenteres og sees i sammenheng med ferdighetsanalyseskjemaer. Dagen avslutter med presentasjon og diskusjoner rundt «aktivitetsdiagnosen».

OBS: Det forventes at deltakere har kunnskap om og erfaring med bruk av EVA og/eller har gjennomført introduksjonskurs eller deltatt i tidligere workshops/-grunnutdanning ved OsloMet etter 2012.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 8 timer til ergoterapispesialist.

Kurset er gratis for praksisveiledere ved OsloMet via denne påmeldingslenken.

Kursavgift for andre er kr 1000 og påmelding skjer via denne lenken.