Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Et arbeidsliv i endring

To dagers kurs om endringer i arbeidslivet, hvor vi vil ha fokus på arbeidsgivers og arbeidstakeres utfordringer, helsemessige aspekter og endringer innen eksponering og teknologi.
Hvor og når
Dato
20 februar, 2019 - 21 februar, 2019
Sted
Thon Hotel Nordlys Bodø.
Arrangør
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
1 februar, 2019

Endring og endringsprosesser er tilbakevendende tema i diskusjoner om arbeidslivet. Endringer i næringsstrukturen, teknologiske nyvinninger, digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver har pågått over en lang periode. Sammen med hyppige omorganiseringer og hurtige  omstillinger er dette viktige premissleverandører for arbeidsmiljøet. I løpet av disse kursdagene ønsker vi å belyse og drøfte ulike innfallsvinkler knyttet til et arbeidsliv i endring.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 12 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Arbeidshelse og Allmennhelse.

Pris: 1900 kr for en dag, 3400 kr for to dager.