Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Ergoterapi i spesialisthelsetjenesten

Kurs for ledere, fagutviklere og klinikere med interesse for utvikling av ergoterapitjenester
Hvor og når
Dato
22 oktober, 2018 - 23 oktober, 2018
Sted
Høyres Hus
Arrangør
Ergoterapeutene
Påmeldingsfrist
10 oktober, 2018
Ordinær pris
Kr 2000,-

Hva er og blir spesialisthelsetjenestens oppdrag, og hvordan skal ergoterapeuter være med på å løse dette oppdraget for pasienter og samfunn?

Program

Kurset er for ledere, fagutviklere og klinikere med interesse for utvikling av ergoterapitjenester i spesialisthelsetjenesten. Temaene er overordnede for å kunne trekke linjer til egen virksomhet enten det er innen somatisk eller psykisk helse. Det vil avsettes god tid til diskusjon/deling/nettverksbygging. Ved gruppediskusjoner skal vi forsøke å sette sammen deltakere ut i fra fagfelt.

Pris:

Medlemmer            kr 2000,-

Tillitsvalgte             kr 1000,-

Ikke medlemmer   kr 4000,-

 

Kurset var en stund fullt, men nå har vi fått større lokaler, så det er fremdeles plasser.