Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Ergoterapi for barn i små kommuner

hvor er mulighetsrommet?
Hvor og når
Dato
12 mai, 2021
Sted
Teams
Arrangør
Ergoterapeutene region Nord
Emne
Barns helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Region Nord inviterer til Fag til lunsj kl 11.00-12.00. Tema er ergoterapi for barn i små kommuner og hvordan kan en jobbe med barn når en er alene som ergoterapeut i kommunen? Ergoterapeutspesialist i barns helse, Heidi Fløten, som arbeider ved Nordlandssykehuset og ergoterapeut Ingunn Dalhaug, som arbeider i Bodø kommune, vil deler erfaringer, mulige innfallsvinkler og oppfordrer til diskusjon og spørsmål om hvordan en kan starte opp med å arbeide med barn som kommunalergoterapeut.  

Tema vil blant annet være bruk av sensorisk profil, Velferdsteknologi-kartlegging, PEDI og finmotorisk kartlegging siste året i barnehagen. 

Påmelding er ikke nødvendig.

Du deltar med å trykke på denne lenken for å komme inn i Teamsmøtet.

Det blir tatt opptak av presentasjonen som legges ut på hjemmesiden til Ergoterapeutene i etterkant.

Fag til lunsj er godkjent som ergoterapifaglig kurs meritterende med en time til ergoterapispesialist innen barns helse.