Laster Arrangementer

Ergoterapeutene Nord Fagpolitisk konferanse 2023

ERGOTERAPI OG RUS
Hvor og når
Dato
15 mars, 2023 - 16 mars, 2023
Sted
Alta
Arrangør
Ergoterapeutene Nord
Påmeldingsfrist
16 februar, 2023
Ordinær pris
Kr Gratis,-

Invitasjon til fagpolitisk konferanse for ergoterapeuter i Region Nord

TEMA DAG 1: ERGOTERAPI OG RUS

  • “Eldre, alkohol og legemidler. Ergoterapeutens mulighetsrom”.
  • “Ergoterapeutens rolle og funksjon på et Sosialmedisinsk senterl.
  • “Ergoterapi på DPS”
  • “Møte med rusproblematikk ved akutt sengepost”.
  • “Fysikalsk medisin og rus”.
  • Gruppearbeid og plenum

TEMA DAG 2: MULIGHETSROMMET

  • Mulighetsrommet innen ergoterapi og rus.
  • Pårørendeperspektivet relatert til barn, ungdom og voksne.
  • Paneldebatt – de unge og de eldre; utenforskap og innenforskap?

Alle utgifter dekkes for tillitsvalgte og valgkomite, for medlemmer dekkes dagpakke og middag, reise og overnatting må en dekke selv.

Kurspakke ikkemedlemmer kr. 1000,-, og ellers dekke alle andre utgifter selv.

Konferansen er godkjent med 6 timers som ergoterapifaglig kurs  meritterende til spesialistordningen.

Mer praktisk informasjon – se invitasjon.