Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Empatisk kommunikasjon

et verktøy for den gode samtalen
Hvor og når
Dato
25 mars, 2020
Sted
Ikke satt
Arrangør
LMS SSHF
Emne
Generelt
Påmeldingsfrist
24 mars, 2020

Empatisk Kommunikasjon er en metode som kan bidra til å styrke relasjonen mellom helsepersonell og bruker/pårørende.
Metoden kan brukes i informasjonssamtaler, undervisning, medarbeidersamtaler og kollegaveiledning. Gjennom å bruke metoden
kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som generelt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist.

Kurset er gratis