Laster Arrangementer

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Brukere, pasienter og pårørende har lovfestet rett til å få informasjon, undervisning og veiledning som fremmer helse, mestring og livskvalitet. Helsepedagogikk handler om å bruke pedagogiske og helse- og sosialfaglige tilnærminger, metoder og verktøy i undervisning, veiledning, informasjon og rådgiving som er tilpasset situasjonen, den enkeltes livsbetingelser og evne til å lære. Kompetanse innen helsepedagogikk er en forutsetning for å bidra til å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse. Kurset er et femdagers kurs i helsepedagogikk. Det er praksisnært og…
Hvor og når
Dato
29 august, 2024 - 16 oktober, 2024
Sted
Digitalt
Arrangør
Nasjonalt kompetansetjeneset for læring og mestring innen helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Brukere, pasienter og pårørende har lovfestet rett til å få informasjon, undervisning og veiledning som
fremmer helse, mestring og livskvalitet. Helsepedagogikk handler om å bruke pedagogiske og helse- og
sosialfaglige tilnærminger, metoder og verktøy i undervisning, veiledning, informasjon og rådgiving som er
tilpasset situasjonen, den enkeltes livsbetingelser og evne til å lære. Kompetanse innen helsepedagogikk er
en forutsetning for å bidra til å styrke brukere, pasienter og pårørendes helsekompetanse.

Kurset er et femdagers kurs i helsepedagogikk. Det er praksisnært og omhandler temaer som lærings- og
mestringspraksis, brukermedvirkning, relasjonskompetanse og kommunikasjon, gruppeledelse, læring,
didaktikk og endrings- og mestringsprosesser.

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Det er
basert på forskning, erfaring og brukerkunnskap med Håndbok i helsepedagogikk som utgangspunkt.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som meritterende til ergoterapeutenes
spesialistordning med 25 timer.

Mer informasjon

Datoer for for høstens kurs er 29. august, 4., 12. og 26. september og 16. oktober. Alle kursdager kl. 09.00 – 14.30.

Kursavgift Kurset koster kr. 750 per deltaker. Dersom flere fra samme arbeidsplass deltar, koster det kun kr.
2000 for opp til åtte deltakere (flere fra samme arbeidsplass kan selvsagt delta for et tillegg i prisen). Brukerrepresentanter/erfaringskonsulenter deltar gratis.