Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Den eldre pasient på sykehus og i kommunen

I forbindelse med Ergoterapiens dag inviterer Ergoterapeutene AHUS til fagseminar.
Hvor og når
Dato
25 oktober, 2019
Sted
Auditoriet i Nye Nord
Arrangør
Ergoterapitjenesten i NES og seksjon for ergoterapi AHUS
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
15 oktober, 2019
Ordinær pris
Kr 300,-

Velkommen til et fagseminar som setter søkelys på den eldre pasienten. Hvem er de og hvordan ivaretas de i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten?

Mål for arrangementet er å øke forståelse for eldres helse og deltakelse. Bli kjent med hele behandlingskjeden.

Lenke for program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse eller allmennhelse.

Kurset er gratis for ansatte i NES kommune og Ahus ansatte. Lunsj må betales.