Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Den 8. norske kongressen i geriatri

Lære nytt og utveksle erfaringer
Hvor og når
Dato
8 april, 2019 - 9 april, 2019
Sted
Gamle Logen
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
1 april, 2019
Ordinær pris
Kr 3500,-

Også denne gang kan vi presentere et program der noen av de fremste representantene for norsk
geriatri og beslektede fagområder vil gi sine bidrag, sammen med kapasiteter fra internasjonal geriatri.

Fra programmet: Ortogeriatri – et strukturert samarbeid mellom ortopedi og geriatri om de skrøpeligste
bruddpasientene. Vurdering av skrøpelighet (frailty) er et annet voksende område.
Demens og hjerneslag. De tverrfaglige geriatriske miljøer må holde seg oppdatert, for det skjer mye nytt.
Vår utenlandske gjest i år blir professor Desmond O’Neill fra Dublin. I tillegg til å være kliniker og
forsker med interesse bl.a. for nevrovitenskap, hjerneslag, demens og trafikkmedisin, har han markert
seg som en brobygger mellom medisin og humanistiske fag.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner konferansen som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse.