Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Demensdagene 2019

Dager med mening
Hvor og når
Dato
3 desember, 2019 - 4 desember, 2019
Sted
Clarion Hotel The Hub
Arrangør
Aldring og helse
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr 4100,-

Målgruppe: Leger, psykologer, sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter og annet helse- og omsorgspersonell som arbeider for personer med demens og deres pårørende

Mål og hensikt: Spre aktuell kunnskap om demenssykdommene, fokusere på brukerbehov hos pasient og pårørende

Arbeidsform: Plenumsforelesninger, symposier og debatt

Forelesers kompetanse: Ledende personell innen de forskjellige målgruppene

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner Demensdagene 2019 som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse.

Påmeldingsfristen på www.alsringoghelse.no/demensdagene fram til 4.november, men påmeldinger mottas så lenge det er plass.