Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Kurs i CO-OP

The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance Approach
Hvor og når
Dato
8 november, 2022 - 9 november, 2022
Sted
Felix Konferansesenter
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
1 oktober, 2022
Ordinær pris
Kr 5000,-

Cognitive Orientation of daily Occupational Performance (CO-OP) Approach, er en klientsentrert metode som baserer seg på at personen setter egne mål for sin aktivitetsutførelse. Målet med CO-OP er å gi personen forutsetning for å finne sine egne problemløsnings- og kognitive strategier for å prosessere en aktivitet fra start til mål. Les mer om CO-OP her

Målgruppen for bruk av CO-OP er personer med nevrologiske sykdommer/skader, som slag, CP, ryggmargsbrokk og nevropsykiatriske diagnoser.

Kurset holdes av de svenske ergoterapeutene Marie Penny-Dahlstrand, dosent ved Gøteborgs Universitet, Ann-Marie Öhrvall, med dr, Karolinska Institutt og Lena Bergkvist, dr med, Gøteborgs universitet.

Kurset har noe forberedelse på forhånd, fysiske dager i Oslo 8. og 9.november 2022 og en digital oppfølgingsdag 14.mars 2023, hvor egne erfaringer presenteres. Kurs gir 22 timer ergoterapispesifikk kompetanse til spesialistkandidater som har en tverrfaglig master og til kandidater som søker fornyet godkjenning som spesialist.

Program for kurset

Før kurset må deltakerne kjøpe boken: Polatajko, H.J. & Mandich, A. (2004): «Enabling occupation in children: The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach» fra nettstedet CAOT website. Den koster ca kr 500.

Kursavgift: kr 5000 for medlemmer og kr 2500 for tillitsvalgte og kr 10000 for ikke medlemmer,