Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Behandling av arm og hand etter erverva hjerneskade

Ergoterapiavdelinga, Ortopedisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus ynskjer velkomen til kurs 30.10.24
Hvor og når
Dato
30 oktober, 2024
Sted
Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus
Arrangør
Ergoterapiavd. Haukeland universitetssykehus
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
4 oktober, 2024

Tema for kurset er kunnskapsbasert behandling av arm og hand etter erverva hjerneskade. Foredragshaldar er ergoterapispesialist Marcus Kessner. Målgruppe er ergoterapeutar.

Program

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timar som meritterande til ergoterapeutanes spesialistordninga.

Kontaktperson og e-post:
Espen Johan Valle, espen.johan.valle@helse-bergen.no og Ruth Else Mehl Eide, ruth.else.mehl.eide@helse-bergen.no