Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

Utredning og tiltak
Hvor og når
Dato
19 mars, 2019 - 20 mars, 2019
Sted
Scandic Nidelven
Arrangør
aldring og helse
Emne
Psykisk helse
Påmeldingsfrist
1 mars, 2019
Ordinær pris
Kr 3700,-

Kurset inneholder grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt, og plan for videre oppfølging.

Kurset går over to dager og gir en grunnleggende innføring i bruken av det reviderte verktøyet for basal utredning i kommunehelsetjenesten. Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse, allmennhelse eller psykisk helse.