Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Basal utredning av kognitiv svikt og demens

for kommunehelsetjenesten
Hvor og når
Dato
4 november, 2019 - 5 november, 2019
Sted
Thon Hotel Vika Atrium
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
Ingen frist
Ordinær pris
Kr 3700,-

Kurset går over to dager og gir en grunnleggende innføring i bruken av det reviderte verktøyet for basal utredning i
kommunehelsetjenesten. Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos
personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og innføring i bruk av aktuelle verktøy og
metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av
kasuseksempler vil bli gjennomført.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 15 timer til ergoterapispesialist innen eldres helse eller somatisk helse.