Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Aldring og psykisk helse

Invitasjon til fagdag
Hvor og når
Dato
21 november, 2019
Sted
Solli DPS
Arrangør
Solli DPS
Emne
Psykisk helse
Påmeldingsfrist
14 november, 2019
Ordinær pris
Kr 600,-

Kurset har som fokus å dekke viktige tema innenfor det overordnede satsingsområdet aldring og psykisk helse. Dette innebærer tema som alkohol, selvmord og selvmords risiko, fysisk trening, søvn og kognitiv adferdsterapi,

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen psykisk helse.vn, alders psykiatri, fysiske