Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Akuttgeriatri

for sykepleiere
Hvor og når
Dato
7 november, 2019
Sted
Oslo Kongressenter
Arrangør
Aldring og helse
Emne
Eldres helse
Påmeldingsfrist
6 oktober, 2019
Ordinær pris
Kr 2200,-

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke geriatriske pasienten. Kurset vil
ta for seg temaer som vurdering av sårbarhet, samhandling mellom sykehus og kommune, ikke-medikamentelle strategier ved
delirium og adferdsmessige utfordringer og legemiddelbruk/polyfarmasi. Kurset er primært for sykepleiere, men også åpent for ergoterapeuter.

Lenke til program

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner kurset som spesialistspesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse, psykisk helse eller allmennhelse.