Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Aktivitetsregulering og kognitiv tilnærming

Ergoterapiavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus har den store glede av å invitere til nytt kurs for ergoterapeutar.
Hvor og når
Dato
20 september, 2018
Sted
Bikuben kurs og konferansesenter
Arrangør
Ergoterapiavd. Haukeland universitetssykehus
Emne
Allmenhelse
Påmeldingsfrist
5 september, 2018

Langvarige sjukdommar og skadar kan medføre redusert kapasitet. Dette gir behov for endringar i livsstil, prioriteringar, vanar, rutinar, tankemønster etc. for å kunne mestre viktige og meiningsfulle aktivitetar i kvardagen.

Link til program og påmelding

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset som ergoterapispesifikt kurs med 7 timer meritterende til ergoterapispesialist, eller som spesialistspesifikt kurs med 7 timer meritterende til ergoterapispesialist innen allmennhelse, eldres helse, somatisk helse eller psykisk helse.