barn-besteforeldre-vaffel6103

Nytt nettkurs – Ergoterapi til barn og unge

Ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge. (Gratis)

Formålet med kurset er å synligjøre ergoterapeuters kjernekompetanse knyttet til barn og unge. Kurset ønsker å gi økt bevissthet på hvor og hvordan vi kan bidra til økt mestring og deltakelse for barn og unge og trygge ergoterapeuter i sin yrkesutøvelse.

Kurset er meritterende til ergoterapispesialist.

Mer om kurset