FoU-midler

Ergoterapeutenes støtte til forskning og fagutvikling (FoU) skal bidra til Ergoterapifaglig fagutvikling og forskning som kommer befolkningen, brukerne og faggruppen til gode. Forbundsstyret vedtar årlige prioriteringer med utgangspunkt i fagpolitiske … Fortsett å lese FoU-midler