Ergoterapeuten, Forsiden_02_2019

I Ergoterapeutens april-nummer finner du mer informasjon om ergoterapeuters mulighetsrom og kompetanse i arbeidet med deltakelse og mestring for eldre.