Deltakelse og mestring for eldre

Brosjyren «Deltakelse og mestring for eldre». Denne kan du benytte i kontakt med alle som du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre.
Last ned brosjyren her.

Forsiden til brosjyren.

Last ned brosjyren her.&source=https://ergoterapeutene.org" >