Deltakelse

Brosjyren «Deltakelse og mestring for barn og unge» slår fast at alle barn og unge har rett til deltakelse og inkludering, og hvordan ergoterapeuter bidrar til dette.
Last ned brosjyren her.

Forsiden av brosjyren

Last ned brosjyren her.&source=https://ergoterapeutene.org" >