Arbeidsplassvurdering – hva skjer?

Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund har sendt et felles brev om ordningen med arbeidsplassvurdering til NAV ved arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hva skjer med arbeidsplassvurdering, spør vi NAV i et felles brev med Norsk Fysioterapeutforbund? (Illustrasjonsfoto)

De to forbundene har via medlemmene fått høre at ordningen med arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut nå visstnok er blitt en del av tilskuddsordningen for ekspertbistand som forvaltes av NAV Arbeidslivssenter. NAV-kontorene skal ikke lenger henvise til arbeidsplassvurdering.

I vårt felles brev spør vi om dette stemmer, og i så fall hvorfor de relevante forbundene ikke er blitt orientert om dette. Vi peker også på de innvendingene vi har til en innlemming av ordningen med arbeidsplassvurdering i en mer spesialisert ordning med ekspertbistand, der formål og målgrupper bare i noen grad er sammenfallende.

Les de to forbundenes brev til NAV-direktør Vågeng