Tove, smil

– Denne veilederen møter de forventninger som vi fremmet i vårt høringssvar før helga, sier nestleder Tove Holst Skyer.