Kari Tangen

Enighet i lønnsoppgjøret for våre medlemmer i Virke

Sammen med de øvrige forbundene Unio, oppnådde Ergoterapeutene i kveld enighet med arbeidsgiversiden, for våre medlemmer i tariffområdet Virke.

Unio-forbundene fremmet krav i tråd med resultatene som er oppnådd i KS, Staten og Spekter for tilsvarende virksomheter.

– Resultat er på linje med det som er oppnådd i sammenlignbare tariffområder. Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyd med at vi har kommet til et resultat. For oss er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke er i tråd med bransjestandarden forbundene har etablert for sine medlemmer i de største tariffområdene, sier forhandlingsleder for Unio-forbundene, Kari Tangen.

Protokollen fra oppgjøret

Ergoterapeutene har vært representert i forhandlingene ved advokat Berit Førli. Tariffinformasjon er nå sendt til våre medlemmer i Virke-området.