Vurdering av førlighet

Ergoterapeuten vurderer om personene har tilstrekkelig førlighet til trafikksikker bilkjøring. Svekket førlighet vurderes i de tilfeller personen har fysiske utfall.

Følgende sansemotoriske tester anbefales, men andre tester kan også benyttes:

  • Biometrics E- Link eller Grippit (grepsstyrke)
  • Jebsen-Taylor håndfunksjonstest eller Minnesota Manual Dexterity test (MMDT) (tempo/koordinasjon, fin/grovmotorikk)
  • STI, Shape – Texture – Identification, (sensibilitetstest)
  • Spastisitetsvurdering

Ergoterapeuten kan konkludere, i samråd med lege eller psykolog, med en av følgende:

  • Fortsette bilkjøring som før.
  • Avslutte vurderingen fordi helsekrav ikke er oppfylt.
  • Gjennomføre praktisk kjøretest med ergoterapeut og lokal trafikklærer.
  • Videre kognitiv utredning hos for eksempel nevropsykolog
  • Gjennomføre kjørevurdering på trafikkstasjon

Tilbake til: Ergoterapeuter og førerkortvurdering – kortversjon