Ergoterapeutene Vest

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Vest har kortnavnet Ergoterapeutene Vest og består av medlemmer fra fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost vest@ergoterapeutene.org.

Kontakt Verv Mobiltelefon Epost
Gudrun  Heggestad Leder 97735205 ghe@ergoterapeutene.org
Hege Vigdel  Osvåg Styremedlem 976 84 004 hvi@ergoterapeutene.org
Ingelin Mari  Rød Styremedlem 97115100 imr@ergoterapeutene.org
Irene Fjeld Styremedlem 98665101 if@ergoterapeutene.org
Kjell Arne  Fløde Styremedlem 90958233 kaf@ergoterapeutene.org
Marit Iren  Kjerstad Styremedlem 93644645 mkj@ergoterapeutene.org
Linda  Fauskanger Nesheim Styremedlem 48117769 lfn@ergoterapeutene.org
Randi Skumsnes Styremedlem 92235804 rsk@ergoterapeutene.org
Judith B. N.  Ekerhovd 1. Vara 99738159 jbe@ergoterapeutene.org
Aud Maria  Risnes 2. Vara 91680428 amr@ergoterapeutene.org

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver