M├©te3444

Forhandlingene i Spekter- og Virke-området

Selv om vi har landa lønnsoppgjørene i store tariffområder denne uka, gjenstår fortsatt Spekter-området med helseforetakene og tariffområdet Virke. Datoene for forhandlingene er nå klare.

Mange av Ergoterapeutenes medlemmer arbeider enten i helseforetakene som er en del av tariffområdet Spekter og i private virksomheter som er organisert i Virke-området. Selv om tariffområdene stat og kommune har fått mye oppmerksomhet de siste ukene, går planleggingen av forhandlingene i disse to tariffområdene sin gang.

Spekter-området

Forhandlingene for våre medlemmer i helseforetakene i Spekter-området skal gjennomføres 10. juni.

Fra Ergoterapeutenes side er det blant annet forbundsleder Tove Holst Skyer og forhandlingssjef Hege Munthe som deltar.

Virke-området

Forhandlingene for våre medlemmer i helseforetakene i Virke-området skal gjennomføres 12.-14. september.

Fra Ergoterapeutenes side er det advokat Berit Førli som forhandler sammen med de andre Unio-forbundene.

Vi kjemper for et lønnsløft

Lønn må brukes som et virkemiddel, mener Ergoterapeutenes forbundsleder

Uavhengig av tariffområde, er det grunnleggende viktig for Ergoterapeutene at arbeidsbetingelser må reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, og at de fremmer likestilling og likelønn. Dette er grunnleggende også for forhandlingene i Spekter- og Virkeområdet.

Lønn som virkemiddel for å løse utfordringene

Denne våren er det hovedoppgjør. De to siste årene har offentlig sektor kommet svært dårlig ut av lønnsoppgjørene.
– Nå er det på tide med resultater som gjenspeiler utfordringene i helse- og velferdstjenestene og som bidrar til å løse dem. Lønn er et viktig virkemiddel, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Mer om tariffoppgjørene

Du finner nærmere informasjon om tariffoppgjørene i disse kanalene