Spekter-oppstart-2-2022-bilde2-1024x768

Enighet med Spekter i de innledende forhandlingene

Unio kom tirsdag kveld i mål med de første forhandlingene i Spekter.

Forhandlingsdelegasjonene (Foto: Unio) ledes av Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter og adm. dir. Anne-Kari Bratten i Spekter.

I forhandlingene ble partene enige om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i Spekter-virksomheter utenom helseforetakene og Lovisenberg/ Martina Hansens Hospital. Disse virksomhetene kommer partene tilbake til på et senere tidspunkt

Detaljer i protokollen fra forhandlingene kan du lese her

Økonomi var foreløpig ikke tema

Økonomi var ikke tema for de innledende forhandlingene, men man har blitt enige om prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret og frister for videre forhandlinger.

– Vi venter krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi. Vi forventer at arbeidsgiver tar sitt ansvar for å tilby avtaler som sikrer livsnødvendig kompetanse i sektoren, sier Unios forhandlingsleder i Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Følg lønnsoppgjørene

Du vil finne samlet informasjon om lønnsoppgjørene i 2022 på ergoterapeutene.org/tariff2022.