Saksgang ergoterapispesialist

Her finner du informasjon om saksgang ved søknad om spesialistgodkjenning.

Søknadsfrist er 15. september hvert år

Når søknaden er gjort klar, med alle vedleggene, sendes den som epost til post@ergoterapeutene.org

Behandling av søknaden:

  • Spesialistkomiteene vurderer søknadene og sender en innstilling, med begrunnelse til spesialistrådet
  • Spesialistrådet som godkjenner søknadene
  • Brev om godkjenning/avslag sendes til søker medio november

Ved avslag vil søker få en begrunnelse for avslag og har adgang til å klage. Klagen vil bli behandlet i Forbundsstyret.