Ergoterapeutene Sør

Norsk Ergoterapeutforbund, Region Sør har kortnavnet Ergoterapeutene Sør og består av medlemmer fra fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold.

Regionstyret

Regionstyret ble valgt ved elektroniske valg høst i september 2017, og skal fungere frem til landsmøtet i 2020.

Regionstyret kan kontaktes på epost sor@ergoterapeutene.org.

Kathrine Færestrand Leder kf@ergoterapeutene.org 40214098
Margrethe Øyslebø Kasserer moy@ergoterapeutene.org 97020680
Tonje Hansen Guldhav Nestleder thg@ergoterapeutene.org 91133348
Kari Bergheim Styremedlem kbe@ergoterapeutene.org 90789443
Solvor Dypedal Johansen Styremedlem sdj@ergoterapeutene.org 95477741
Irene Abrahamsen Styremedlem ia@ergoterapeutene.org 91691660

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

Regionstyrets hovedoppgaver