Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Sør 2023

Ergoterapeutene Sør har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 77 av 391 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 20 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Sør var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:     

Betina Scmidt KleggetveitKristiansand kommune71

Betina Scmidt Kleggetveit er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Sør.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Sør var det én kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

Kathrine FærestrandHukommelsesteamet i Kristiansand kommune76

Kathrine Færestrand er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Sør var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Maria HavenSørlandet Sykehus HF75

Maria Haven er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. Ergoterapeutene Sør har besluttet å ha 6 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter, som det dessverre ikke var kandidater til.

Følgende 6 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Sør med dette antall stemmer:

Erik FrisakPorsgrunn kommune70
Nina Birgithe Saga-BruneÅmli kommune71
Irene HonnemyrSørlandets Rehabiliteringssenter, Eiken72
Oda Eikenes RøsakerSkien kommune68
Karoline Marie KristiansenSandefjord kommune73
Marit BjergeSørlandet Sykehus, Arendal74

Valg av landsmøtedelegater

Fra Ergoterapeutene Sør skal det velges 7 delegater. Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer:

Maria HavenSørlandet Sykehus HF65
Oda Eikenes RøsakerSkien kommune67
Irene HonnemyrSørlandets Rehabiliteringssenter Eiken71
Karoline Marie KristiansenSandefjord kommune72
Hanne Marie DalengFærder kommune72
Marit RoSkien kommune69
Katrine Røyset AndresenFærder kommune56

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Kari BergheimSkien kommune39
2. Maryanna B. HaslekåsNotodden kommune28

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Kathrine Færestrand og sittende vararepresentant, Hanne-Mari Arnhus på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.