Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Oslo 2023

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Oslo har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 80 av 575 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 14 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Oslo var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Nina RøstadNorges ME-forening69

Nina Røstad er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Oslo.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet.

I Ergoterapeutene Oslo var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Nina RøstadNorges ME-forening70

Nina Røstad er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Oslo var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Guro AakerholtFulltids master, UiO74

Guro Aakerholt er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Oslo er det besluttet å ha 5 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også 1 vararepresentant.

Følgende 5 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Oslo med dette antall stemmer:

Nora GuldbrandsenOslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand71
Rahama YusufOslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand70
Siv-Hege MadsøOslo kommune, Bydel St. Hanshaugen68
Thomas HaileNAV74
Joanna Molenda-HanssonOslo kommune, Bydel Grorud69

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Oslo skal det velges 9 delegater. De 9 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

Nina RøstadNorges ME-forening70
Guro AakerholtFulltids master, UiO72
Ida DørstadOslo kommune, Helseetaten, Forsterket Rehabilitering Aker75
Stine GrøndahlOslo kommune, Bydel Frogner79
Randi Wåge AasOsloMet, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi og UiS, Avdeling folkehelse. Sosial entreprenør i Sense of Science76
Joanna Molenda-HanssonOslo kommune, Bydel Grorud72
Leif Ståle NævestadOslo universitetssykehus78
Marianne RønningenLovisenberg Diakonale Sykehus74
Thomas HaileNAV74

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Ida Thesen MøllergårdOslo kommune, Bydel Ullern50

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Siv-Iren Gjermstad og sittende vararepresentant, Fariba Hossein Panahi på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.