Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Nord

Ergoterapeutene Nord har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen har 143 av 463 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 31 %. Dette er litt lavere enn i 2017, men gir likeveel en stor oppslutning om valget av det nye styret.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Nord var det ingen kandidater til dette vervet.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Nord var det en kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

 • Heidi Fløtten 141 stemmer

Heidi Fløtten er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Nord var det ingen kandidater til dette vervet.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Nord har regionen besluttet å ha 11 regionstyremedlemmer inkludert regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter.

Følgende 11 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Nord med dette antall stemmer:

 • June Rondestvedt, UNN Narvik        122
 • Mats Berntsen, Tromsø kommune   118
 • Pia Jessen, God dialog klinikken      112
 • Eivor Rasmussen, Finnmarkssykehuset      111
 • Vidar Grønningen, Finnmarksykehust Sør-Varanger          110
 • Marie Kirstine Jäntti, Bodø kommune          109
 • Sigrid Heimdal Myreng, Sørreisa kommune 107
 • Ingunn Dalhaug, Bodø kommune     107
 • Trine Lyså, Harstad kommune         107
 • Hilde Iren Høgden, Ikke yrkesaktiv   96

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Nord skal det velges 8 delegater. De 8 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

 • June Rondestvedt UNN Narvik          121
 • Marie Kirstine Jântti Bodø Kommune           120
 • Joakim Jakobsen UiT, Campus Harstad      117
 • Ann Rita Nilsen, Steigen kommune  116
 • Mats Berntsen Tromsø kommune    116
 • Eivor Rasmussen Finnmarkssykehuset       115
 • Trine Lyså Harstad kommune Ergoterapeut,           114
 • Ingjerd Elisabeth Eriksen, Evenes kommune          109

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Berit Regine Laiti og sittende vararepresentant, Heidi Fløtten på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.